"کتابخوانی ، ریشه حل مشکلات"

مؤسسه فرهنگی منادی تربیت وابسته به معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، ناشر کتاب های کودکان و نوجوانان است که در راستای تحقق اهداف این معاونت در سال 1368 تاسیس گردیده و تاکنون 1000 عنوان کتاب، منتشر کرده است.اکنون و با بازتعریف مأموریت مؤسسه، در حال تولید محصولات چند رسانه ای برای دنیای روشن نوجوان ایرانی «درنا» است و از حضور گرم نوجوانان، مربیان، پدران و مادران ایشان استقبال می کند و امیدوار است تا همیشه زمینه ساز دنیای روشن آینده سازان ایران باشد.گروه های تخصصی و سنی محصولات ما عبارتند از: نوخوان (7+) ، نونگاه (9+) ، نوجوانه (12+) ، نوجوان (15+) و اولیاء و مربیان

سبد خرید
فروشگاه
0 موارد محصول