نام ارزیاب قلعه ای
تاریخ ارزیابی

| پیرمرد و صندلی |

شناسنامه کتاب

نوع کتاب
نویسنده سیدسعید هاشمی
گروه سنی +7
انتشارات به نشر، انتشارات آستان قدس رضوی
قطع کتاب رقعی
تعداد صفحات 128
شماره و سال آخرین چاپ چاپ چهارم 1400
موضوع کتاب
بهره های تربیتی
امتیاز کتاب 5

توضیحات اجمالی

کتاب پیرمرد و صندلی برگرفته از زندگی شهید سید حسن مدرس و برشی از زندگی ایشان است. کتاب از اواخر دوران سلطنت احمدشاه شروع می شود و با سلطنت رضاخان به اتمام میرسد. کتاب شرح تلاش ها و خون دل خوردنهای مدرس و دلسوزان این مملکت و خیانت های غرب گرایان است.

نکات مثبت و منفی

این کتاب برای مخاطبان کم اطلاع از تاریخ، ماهیت حقیقی رضاخان و حکومت پهلوی را نشان می‌دهد. بعد از بیان چگونگی به قدرت رسیدن پهلوی با فریبکاری و به مدد انگلیسی ها، زحمات و خون دل خوردنهای شهید مدرس و افرادی مانند ملک الشعرای بهار را شرح می دهد. همچنین از خیانتهای غرب زدگان پرده بر‌می‌دارد؛ کسانی که تیشه به ریشه ی ایران زده‌اند. یکی از نکات حائز اهمیت در کتاب، ارائه ی الگوی برای مبارزه است که هیچ گاه امید خود را از دست نمی دهد و در شرایط دشوار، با انگیزه تلاش می‌کند. زیر بار ظلم و استکبار نمی‌رود. هم و غم خویش را معطوف به منافع وطن می‌کند. جمیع این خصوصیات برای مخاطب نوجوان بسیار آموزنده است. همچنین تصویرگری داخل اثر، قطع و قلم چاپ کتاب دلپذیر و زیباست و کتاب به صورت روان و خوشخوان، به رشته تحریر درآمده است.
خواننده متوجه‌ی چگونگی شهادت شهید مدرس نمی‌شود.

قوت ادبی

ویژگی های ظاهری

طرح و رنگ روی جلد نوجوان را جذب نمی‌کند و به نظر کسل کننده می‌آید.

مخاطب خاص

سبد خرید
فروشگاه
0 موارد محصول