نام ارزیاب
تاریخ ارزیابی

| پریانه های لیاسند ماریس |

شناسنامه کتاب

نوع کتاب
نویسنده
گروه سنی
انتشارات
قطع کتاب
تعداد صفحات
شماره و سال آخرین چاپ
موضوع کتاب
بهره های تربیتی
امتیاز کتاب

توضیحات اجمالی

لیانا و ادریس خواهر و برادری اهل سیراف، یکی از بنادر جنوب ایران هستند. شغل اجدادی ادریس صید مروارید است. روزی حین جمع کردن صدف در دریا، دستی به شانه‌ی ادریس می خورد. او برمی‌گردد و یک پری دریایی می‌بیند که از او می‌خواهد گهواره ای برایش بیاورد. ادریس تصمیم می‌گیرد خواسته پری دریایی را اجابت کند و این کار، شروع ماجرایی سخت برای ادریس و خواهرش لیانا است.

نکات مثبت و منفی

در کتاب پریانه‌های لیاسند ماریس نکات اخلاقی خوبی در ارتباط بین شخصیتها و روابط خانوادگی آنها مشهود است . از جمله می توان به: تلاش اعضای خانواده برای کمک به هم، احترام به بزرگترها، از خودگذشتگی، تلاش برای قبول مسئولیت در حد توان و انجام درست وظیفه، توجه به پوشش مناسب و حجاب لیانا در فعالیتهای بیرون خانه اشاره کرد. همچنین در طول داستان به زمینه های بومی و فرهنگی بندر سیراف توجه شده است. مثل نوع پوشش مردم سیراف، شغل انها، معماری خانه ها و موارد مشابه.
چند عبارت نامناسب در داستان به کار رفته است

قوت ادبی

در طول داستان با کلمات، عبارات و اصطلاحات محلی روبرو می‌شویم که مخاطب معنای آنها را نمی‌داند و اگر در پاورقی معادل این کلمات ذکر می‌شد، بهتر بود. نویسنده به خوبی توانسته است یک دنیای خیالی را ایجاد کرده و تمام شخصیتها و اتفاقات را در این دنیای تخیلی به گونه ای هماهنگ کنار هم قرار داده است که می‌توان فضای داستان را باور کرد.

ویژگی های ظاهری

مخاطب خاص

در طول داستان با کلمات، عبارات و اصطلاحات محلی روبرو می‌شویم که مخاطب معنای آنها را نمی‌داند و اگر در پاورقی معادل این کلمات ذکر می‌شد، بهتر بود. نویسنده به خوبی توانسته است یک دنیای خیالی را ایجاد کرده و تمام شخصیتها و اتفاقات را در این دنیای تخیلی به گونه ای هماهنگ کنار هم قرار داده است که می‌توان فضای داستان را باور کرد.
سبد خرید
فروشگاه
0 موارد محصول