نام ارزیاب
تاریخ ارزیابی

| نخلها قد میکشند |

شناسنامه کتاب

نوع کتاب
نویسنده
گروه سنی
انتشارات
قطع کتاب
تعداد صفحات
شماره و سال آخرین چاپ
موضوع کتاب
بهره های تربیتی
امتیاز کتاب

توضیحات اجمالی

روزبه، فرزند بدخشان از اتش پرستان اهل اصفهان است. او مدتی است که همراه پدرش برای عبادت به آتشکده نمی رود. روزی در کوزه‌ای که از دست زدن به آن منع شده بود، نوشته‌ای می‌بیند که بشارت ظهور محمد صلی الله علیه و اله و سلم را نوید می‌دهد. بدخشان به دلیل تمرد روزبه، او را در آتشکده محبوس میکند. سپس به کمک اهنگری که دوست پدرش بوده، از آنجا می گریزد و قدم در راه تازه‌ای می گذارد…

نکات مثبت و منفی

احترام به والدین در عین حال که می‌داند راه آنان غلط است و چیزی که از او می‌خواهند اشتباه است، تلاش و تحمل سختی ها و مرارتها برای رسیدن به هدفی والا و یکی ندانستن دین با فردی که اسما اهل آن دین است(جدا کردن دین مسیح از اشتباهات راهبان مسیحی) از نکات مثبت کتاب است.
نکات منفی ندارد

قوت ادبی

ویژگی های ظاهری

تصویرگری کتاب گرچه متناسب با فضای زمان داستان است، اما در صورت رنگی بودن، جذابیت بیشتری داشت. طرح جلد خلاقانه و تازه نیست

مخاطب خاص

سبد خرید
فروشگاه
0 موارد محصول