نام ارزیاب
تاریخ ارزیابی

| غریبه ها، از مجموعه داستانهای انقلاب |

شناسنامه کتاب

نوع کتاب
نویسنده
گروه سنی
انتشارات
قطع کتاب
تعداد صفحات
شماره و سال آخرین چاپ
موضوع کتاب
بهره های تربیتی
امتیاز کتاب

توضیحات اجمالی

این کتاب از 4 داستان کوتاه تشکیل شده است که به مبارزات نوجوانان بر علیه رژیم شاهنشاهی می‌پردازد. در داستان اول نوجوانان صفر تا صد اجرای یک تعزیه را به عهده دارند و کاری می‌کنند تا تعداد زیادی اعلامیه به دست مردم برسد. داستان دوم درباره‌ی پسری است که در رساندن بسته‌های خاصی در شرایط حکومت نظامی به پدرش کمک می کند. داستان سوم در روستایی اتفاق می افتد که کدخدا با همدستی ژاندارمری درختان مردم را قطع می‌کند وآن کار را به گردن نوجوانان مبارز روستا می اندازد و داستان چهارم نیز به مبارزات جوانان یک روستا و قیام آنها علیه نظام شاهنشاهی می پردازد.

نکات مثبت و منفی

هر داستان هدف تربیتی خاصی را دنبال می‌کند که از نظر محتوایی نکته‌ی مثبت به شمار می‌آید. در داستان اول خود اتکایی نوجوانان در اداره تعزیه و رازداری نوجوانان، در داستان دوم مبارزه با ترس در شرایط خطرناک و حس مسئولیت، در داستان سوم پشتکار در فهم مشکل و ورود از مسیر درست به مبارزه و در داستان چهارم فهم صحیح از مسیر پیش رو ، از اهداف تربیتی بوده که در این داستانها محقق شده است.
نکات منفی ندارد

قوت ادبی

شخصیت پردازی و جاذبه‌ی داستان مخاطب را تا انتها با خود همراه می‌کند.. به طوری که خواننده همذات پنداری کرده و مایل است خود، گره های ایجادی را حل نماید.

ویژگی های ظاهری

تصویر روی جلد برای مخاطب نوجوان جذابیتی ندارد

مخاطب خاص

شخصیت پردازی و جاذبه‌ی داستان مخاطب را تا انتها با خود همراه می‌کند.. به طوری که خواننده همذات پنداری کرده و مایل است خود، گره های ایجادی را حل نماید.
سبد خرید
فروشگاه
0 موارد محصول