نام ارزیاب
تاریخ ارزیابی

| رد انگشتهای اصلی |

شناسنامه کتاب

نوع کتاب
نویسنده
گروه سنی
انتشارات
قطع کتاب
تعداد صفحات
شماره و سال آخرین چاپ
موضوع کتاب
بهره های تربیتی
امتیاز کتاب

توضیحات اجمالی

در سالهای آخر عمر رژیم پهلوی ،پسر نوجوانی به نام اباذر، عاشق گل آرا دختر سرهنگ است. عده ای درصدد هستند که اباذر از تصمیم خود منصرف شود به همین دلیل جانش در خطر است. او به توصیه عمویش که روحانی است همراه با دوستش محمد به تبریز می‌گریزد تا در حوزه‌ی علمیه‌ی ‌آن‌جا خود را مخفی کند. اما دلش همچنان به دنبال گل‌آراست. در تبریز با دوست پدرش بایرام آشنا می‌شود که قصد دارد اباذر را جذب سازمان مجاهدین خلق کند و این شروع مسیری است که اباذر تغییر خواهد کرد…

نکات مثبت و منفی

پیام کتاب در مورد شناخت راه امام خمینی در مبارزات انقلاب اسلامی است و این نکته به صورت غیر مستقیم به خواننده تفهیم می‌شود. همچنین علاقه‌ی بین اباذر و گل‌آرا بسیار پاک و عاطفی روایت شده است.
نثر داستان به گونه ای است که ممکن است در ابتدای کار مخاطب نوجوان ارتباط خوبی با آن برقرار نکند و با وجود قلم توانای نویسنده، خواندن کتاب در حوصله‌ی مخاطب نوجوان نگنجد.

قوت ادبی

متاسفانه تعداد زیادی غلط‌های ویرایشی، تایپی، نگارشی و نشانه‌گذاری در کتاب وجود دارد.

ویژگی های ظاهری

مخاطب خاص

متاسفانه تعداد زیادی غلط‌های ویرایشی، تایپی، نگارشی و نشانه‌گذاری در کتاب وجود دارد.
سبد خرید
فروشگاه
0 موارد محصول