نام ارزیاب
تاریخ ارزیابی

| دروازه مردگان دو، شب خندق |

شناسنامه کتاب

نوع کتاب
نویسنده
گروه سنی
انتشارات
قطع کتاب
تعداد صفحات
شماره و سال آخرین چاپ
موضوع کتاب
بهره های تربیتی
امتیاز کتاب

توضیحات اجمالی

شروع داستان جلد دوم از انتهای جلد اول دروازه‌ی مردگان می‌باشد. جایی که مجید، خواهر و پدرش افتادن کلاه قدیمی را از ایوان عمارت قجری به درون حوض می بینند. در این جلد مجید با مردی هندی روبرو می‌شود که از علاقه‌ی خود به عمارت و اوراق خاطرات رضا قلی می‌گوید.او به دنبال اکسیری است که جانش را نجات می‌دهد و اعتقاد دارد که با خواندن خاطرات رضا قلی فرمول اکسیر را پیدا می کند. مجید شروع به خواندن دنباله خاطرات می کند: رضا قلی اول پاییز به خواسته ی میرزا حسن رشدیه به تهران می‌آید تا در مدرسه درس بخواند. وقتی به دروازه ورودی تهران می رسد می فهمد شهر درگیر وبا شده است در همین حال دوباره گرفتار دزدان می‌شود و باز او را به عمارت قجری می‌برند. در آنجا رضا قلی دوباره دوست مرده‌اش را می‌بیند که از حوض بیرون می‌آید و این بار رضا را با خود به دنیای مردگان می برد تا گره‌ای را برای اموات باز کند و دختر بچه‌ای را نجات دهد. جلد دوم حول و حوش ماجراهایی است که رضاقلی برای نجات دختر بچه درگیر آن می‌شود.

نکات مثبت و منفی

کتاب در این جلد به اهمیت سواد و دانش می‌پردازد و روی اثر آن در از بین بردن خرافات تاکید دارد.
شخصیت تحصیل‌کردگان این اثر، همگی از فرنگ آمده‌اند و میرزا هم بعد از بازگشت از فرنگ به شیوه جدید تدریس رسیده است.در داستان چیزی از عالمان ایرانی یا دینی که در همان زمان علم داشتند و به خرافات واقف بودند، دیده نمی شود.

قوت ادبی

این جلد از مجموعه، جذابیت کمتری نسبت به جلد اول دارد و رفت و برگشت رضاقلی به جهان مردگان معمولی شده و کشش داستان پایین آمده است. رفت و برگشت بین حال و گذشته سریع است و مخاطب بین دو داستان کلافه می شود.

ویژگی های ظاهری

مخاطب خاص

این جلد از مجموعه، جذابیت کمتری نسبت به جلد اول دارد و رفت و برگشت رضاقلی به جهان مردگان معمولی شده و کشش داستان پایین آمده است. رفت و برگشت بین حال و گذشته سریع است و مخاطب بین دو داستان کلافه می شود.
سبد خرید
فروشگاه
0 موارد محصول