نام ارزیاب سیده زهرا ارجائی
تاریخ ارزیابی زمستان 1402

| خمره |

شناسنامه کتاب

نوع کتاب رمان
نویسنده هوشنگ مرادی کرمانی
گروه سنی +7
انتشارات معین
قطع کتاب رقعی
تعداد صفحات 150
شماره و سال آخرین چاپ چاپ بیست و سوم 1402
موضوع کتاب
بهره های تربیتی
امتیاز کتاب 5

توضیحات اجمالی

داستان خمره در مدرسه‌ای روستایی می گذرد. خمره ای که منبع آب شرب مدرسه است، ترک بر می‌دارد و آب را درون خود نگه نمی‌دارد. این مشکل شروع چالش‌های بسیاری است که مدیر، بچه‌های مدرسه و خانواده‌های آنها را درگیر می کند. تهیه خمره‌ی جدید ماجراهایی دلچسب و شیرینی می‌سازد که مخاطب را با خود همراه می‌کند.

نکات مثبت و منفی

نکات تربیتی ارزشمندی در داستان خمره وجود دارد که از جمله می توان به مسئولیت پذیری مدیر برای حل مشکل آب شرب مدرسه، همیاری ریش سفید روستا در مشکلات پیش آمده، یاری مردم روستا در حد توان و محبت مدیر مدرسه و عشق راستین او به بچه‌ها نام برد.
در بخش هایی از کتاب عبارات بی ادبانه از زبان شخصیتها بیان می‌شود.

قوت ادبی

شخصیت پردازی ‌های داستان به کمک اعمال و رفتار اشخاص، به خوبی انجام شده‌ است. درونمایه اثر با زبانی شیوا و روان به خواننده منتقل گردیده، کشمکش داستانی به درستی و به تناسب مکان و اشخاص ایجاد شده، نویسنده به اقلیمی که داستان در آن رخ می‌دهد مسلط بوده و در صورت لزوم از پاورقی برای تکمیل اطلاعات خواننده استفاده شده است.

ویژگی های ظاهری

مخاطب خاص

شخصیت پردازی ‌های داستان به کمک اعمال و رفتار اشخاص، به خوبی انجام شده‌ است. درونمایه اثر با زبانی شیوا و روان به خواننده منتقل گردیده، کشمکش داستانی به درستی و به تناسب مکان و اشخاص ایجاد شده، نویسنده به اقلیمی که داستان در آن رخ می‌دهد مسلط بوده و در صورت لزوم از پاورقی برای تکمیل اطلاعات خواننده استفاده شده است.
سبد خرید
فروشگاه
0 موارد محصول