نام ارزیاب
تاریخ ارزیابی

| خلستان |

شناسنامه کتاب

نوع کتاب
نویسنده
گروه سنی
انتشارات
قطع کتاب
تعداد صفحات
شماره و سال آخرین چاپ
موضوع کتاب
بهره های تربیتی
امتیاز کتاب

توضیحات اجمالی

خلستان کتابی طنز برپایه ی نثر و نظم (شعر) است و به سبک و سیاق نثر نویسی گلستان سعدی است. که شعر هم به کمک نثر کتاب آمده است تا نویسنده به مسائل روز نوجوانان بپردازد.

نکات مثبت و منفی

فضای طنز نوشته ها و حکایت ها به خوبی در خدمت هدف نویسنده است. متن گیرا و جذاب، نوجوان را با قلمی شیرین همراه کتاب می کند.
نکته منفی کتاب استفاده از کلمات رایج در فضای مجازی و همین طور زبان بیگانه در حکایات است. البته با توجه به این که نویسنده سعی داشته اتفاقات دنیای نوجوانان را به چالش بکشد این امر اجتناب ناپذیر است و چاره دیگری ندارد

قوت ادبی

ویژگی های ظاهری

مخاطب خاص

سبد خرید
فروشگاه
0 موارد محصول