نام ارزیاب
تاریخ ارزیابی

| تاریخ تشنه غدیر |

شناسنامه کتاب

نوع کتاب
نویسنده
گروه سنی
انتشارات
قطع کتاب
تعداد صفحات
شماره و سال آخرین چاپ
موضوع کتاب
بهره های تربیتی
امتیاز کتاب

توضیحات اجمالی

این کتاب به صورت مختصر به ذکر واقعه تاریخی غدیر می پردازد. کتاب از شروع حرکت پیامبر برای حج الوداع تا خطبه‌ی حضرت برای همراهان در غدیر خم را روایت می‌کند. بخش هایی که عینا از منابع تاریخی نقل شده اند، با رنگ دیگری چاپ شده است و منابع در پا ورقی معرفی شده است.

نکات مثبت و منفی

بیشتر نوجوانان و حتی بزرگسالان، تصویری کلی از واقعه غدیر دارند. ذکر این موارد در کتابی کم حجم، بدون اضافات داستانی، این رویداد مهم تاریخی را برای نوجوان واضح می کند و شرایط اجتماعی و سیاسی آن دوران را بهتر درک می کنند.
نکات منفی ندارد

قوت ادبی

در بخشی از کتاب ، نویسنده در مقام راوی به دفاع از نظریه انتخاب ولی و سر پرست می پردازد در صورتی که صحبت های پیامبر(ص) به صورت کامل و جامع به این موضوع پرداخته است.این قسمت از کتاب زیاده گویی دارد.

ویژگی های ظاهری

مخاطب خاص

در بخشی از کتاب ، نویسنده در مقام راوی به دفاع از نظریه انتخاب ولی و سر پرست می پردازد در صورتی که صحبت های پیامبر(ص) به صورت کامل و جامع به این موضوع پرداخته است.این قسمت از کتاب زیاده گویی دارد.
سبد خرید
فروشگاه
0 موارد محصول