نام ارزیاب
تاریخ ارزیابی

| تاریخ با طعم ذغال اخته |

شناسنامه کتاب

نوع کتاب
نویسنده
گروه سنی
انتشارات
قطع کتاب
تعداد صفحات
شماره و سال آخرین چاپ
موضوع کتاب
بهره های تربیتی
امتیاز کتاب

توضیحات اجمالی

در این اثر دو نوجوان در گفتگویی مانند مناظره، از تولد تا پادشاهی و مختصری هم از تبعید رضا خان می‌گویند. نویسنده تلاش کرده است تا در این مناظرات شخصیت رضاخان را معرفی و از اقدامات وی پرده بردارد وبه شبهاتی در مورد کارهای او که در اذهان جامعه، کاری مثبت تلقی می شود، پاسخ دهد.

نکات مثبت و منفی

ذکر جزییات مستند تاریخی به زبان داستان، استفاده از ضربالمثل‌ها، همکاری بین دانش‌آموزان ،معرفی الگوی مثبت (یحیی) و احترام شخصیتهای داستان به پدربزرگ و مادربزرگ از جمله نکات مثبت اثر هستند.
میزان استفاده‌ی شخصیتها از ضرب المثل، زیاد است و بهتر بود متعادل شود. همچنین یک جمله در داستان چند مرتبه تکرار شده است که این مسئله برای خواننده آزار دهنده می باشد زیرا دلیل خاصی برای این تکرار وجود ندارد.

قوت ادبی

داستان با زبانی شیوا، روان و طنز به بیان مطالب تاریخی پرداخته است. لحن و شخصیت پردازی نیز با مخاطب هماهنگ است و در صورت نیاز به توضیح ،نویسنده در پاورقی به شرح مطلب پرداخته است.

ویژگی های ظاهری

مخاطب خاص

داستان با زبانی شیوا، روان و طنز به بیان مطالب تاریخی پرداخته است. لحن و شخصیت پردازی نیز با مخاطب هماهنگ است و در صورت نیاز به توضیح ،نویسنده در پاورقی به شرح مطلب پرداخته است.
سبد خرید
فروشگاه
0 موارد محصول