نام ارزیاب
تاریخ ارزیابی

| باید دریایی باشد |

شناسنامه کتاب

نوع کتاب
نویسنده
گروه سنی
انتشارات
قطع کتاب
تعداد صفحات
شماره و سال آخرین چاپ
موضوع کتاب
بهره های تربیتی
امتیاز کتاب

توضیحات اجمالی

زندگی امام محمد باقر از زمان تولد ایشان تا شهادت در کتاب نقل می شود. نویسنده به شرح مختصری از واقعه کربلا می پردازد و زندگی امام و وقایع خاص آن به صورت داستانی ذکر می گردد.

نکات مثبت و منفی

کتاب مجموعه ای از چند داستان مرتبط است که براساس روایات مستند زندگی امام محمد باقر تهیه شده است. به دلیل اتصال داستانها به هم و ترتیب زمانی، داستان بلند زندگی آن امام بزرگوار را به مخاطب نشان می دهد.
سال تولد حضرت به جای 57 هجری قمری به اشتباه 75 هجری قمری چاپ شده است.

قوت ادبی

داستان بودن سبک نگارش ساده و روان کتاب مهم ترین نقطه قوت کتاب است. معرفی منابع و احادیث امام در انتهای کتاب به غنای کار می افزاید. زبان داستان پخته و سنجیده است. از کلمات و جملات درستی استفاده شده است. حجم کتاب کم است و مخاطب را خسته نمی کند. در جاهایی که کلمات سنگین و جدید آورده شده است، پاورقی آمده است.

ویژگی های ظاهری

مخاطب خاص

داستان بودن سبک نگارش ساده و روان کتاب مهم ترین نقطه قوت کتاب است. معرفی منابع و احادیث امام در انتهای کتاب به غنای کار می افزاید. زبان داستان پخته و سنجیده است. از کلمات و جملات درستی استفاده شده است. حجم کتاب کم است و مخاطب را خسته نمی کند. در جاهایی که کلمات سنگین و جدید آورده شده است، پاورقی آمده است.
سبد خرید
فروشگاه
0 موارد محصول