نام ارزیاب
تاریخ ارزیابی

| الی( سفرنامه‌ی شامات و حدود سرزمینهای اشغالی) |

شناسنامه کتاب

نوع کتاب
نویسنده
گروه سنی
انتشارات
قطع کتاب
تعداد صفحات
شماره و سال آخرین چاپ
موضوع کتاب
بهره های تربیتی
امتیاز کتاب

توضیحات اجمالی

نویسنده برای تکمیل مصاحبه و آشنایی با یک خانواده فلسطینی که دیگر ساکن فلسطین نیستند، راهی لبنان می‌شود. سوریه نیز در کنار لبنان مقصد اوست و کتاب حاضر خاطرات این سفر پرماجرا را روایت می‌کند.

نکات مثبت و منفی

قلم طنازانه ، ظرائف ارتباط با خانواده ای فلسطینی در لبنان و ارتباطات بین اعضای خانواده، کتاب را شیرین و آموزنده کرده است و به سبب آگاهی و شناختی که نسبت به شرایط زندگی در کشورهای مذکور به مخاطب می‌دهد، ارزشمند است. نگاه مثبت نویسنده به نقاط قوت ایران و نعماتی که ایرانی‌ها در اختیار دارند، در کتاب مشهود است.
نکات منفی ندارد

قوت ادبی

از نظر ادبی اثری معمولی است

ویژگی های ظاهری

مخاطب خاص

از نظر ادبی اثری معمولی است
سبد خرید
فروشگاه
0 موارد محصول