نام ارزیاب
تاریخ ارزیابی

| ابن مشغله |

شناسنامه کتاب

نوع کتاب
نویسنده
گروه سنی
انتشارات
قطع کتاب
تعداد صفحات
شماره و سال آخرین چاپ
موضوع کتاب
بهره های تربیتی
امتیاز کتاب

توضیحات اجمالی

کتاب ابن مشغله شرح حالی مختصری از فراز و فرودهای شغلی نادر ابراهیمی به قلم خود اوست. وی از اولین تجربه کسب درآمد خود در کودکی آغاز کرده و سپس به انواع و اقسام مشاغلی پرداخته که مدتی به آن مشغول بوده است. از تعمیرکاری و نقاشی و خطاطی تا کار در چاپخانه و بانک و تلویزیون. او با آدم‌ها و شرایطی مواجه شده است که به نحوی پند آموز و خواندنی هستند. در خلال شرح این احوال، کنایه‌هایی به فساد، روش‌های غیر اخلاقی افراد در کسب و کار و روشنفکران زده است که اثر را برای مخاطب امروز نیز خواندنی می‌کند.

نکات مثبت و منفی

پیام کلی کتاب تشویق به امیدواری و پشت کار است. اینکه به رغم شرایط دشوار جامعه و کمبود امکانات باید سخت کوش بود. عشق نویسنده به وطن و احساس مسئولیت او در قبال اصلاح جامعه و مردم، ستودنی است. او اعتقاد دارد باید در ایران ماند و به خاطر آن جنگید و نمی‌توان نسبت به مشکلات آن بی‌تفاوت ماند و چمدان خویش را بست و مهاجرت کرد. نمی‌توان به دردها و غصه‌های مردم هم وطن بی‌تفاوت ماند. نویسنده شرح می دهد نمی‌شود برای هر بیگانه و دشمنی دم تکان داد. نویسنده معتقد است سبک زندگیِ در حال و فقط خوش بودن مناسب نیست و عاقبت نیکویی ندارد. از دیگر نکات مثبت کتاب مذمت گویی از فساد، رانت و دزدی در مشاغل است. نادر ابراهیمی از تحمل سختی برای حفظ شرافت و آرمان می‌گوید، از نقش مهم زن و همسر در حمایت و حفظ استقامت مرد می‌گوید، به اهمیت کار کردن به خاطر نفس کار و خدمت به مردم اشاره می‌کند و کار کردن برای ترقی و صعود به پله بالاتر را تقبیح می‌کند.
ممکن است از محتوای کتاب اینگونه برداشت شود که تغییر ندادن شغل، تن دادن به رانت و فساد و مشکلاتی است که پیش می‌آید. گویی همیشه و در هر حال سیال بودن و جابه‌جایی در کار، فعل خوبی است. در حالی که همیشه و برای همه کس این گونه نیست. از دیگر نکات منفی کتاب الفاظ و عباراتی است که برای مخاطب نوجوان نامناسب است.

قوت ادبی

قلم نادر ابراهیمی سبک خاصی دارد که گاهی ممکن است خسته کننده و شعاری به نظر آید. اما لحن شیرین و طعنه آمیز کتاب، خواندن آن را راحت می‌کند. همچنین پرداختن به وقایع و خلقیات در خلال اثر، برای برخی جذاب و برای عده‌ای پرش ذهنی ایجاد می‌کند.

ویژگی های ظاهری

طرح جلد نیز یک جفت کفش کهنه پسرانه است که با نام کتاب و سرگذشت نویسنده همخوانی دارد و همان محتوا را به ذهن متبادر می‌کند. عنوان کتاب نیز با خط نستعلیق نگاشته شده که این نیز با اولین تجارب کاری نویسنده، یعنی خوشنویسی و تابلو نویسی به خط خوش، سنخیت دارد.

مخاطب خاص

قلم نادر ابراهیمی سبک خاصی دارد که گاهی ممکن است خسته کننده و شعاری به نظر آید. اما لحن شیرین و طعنه آمیز کتاب، خواندن آن را راحت می‌کند. همچنین پرداختن به وقایع و خلقیات در خلال اثر، برای برخی جذاب و برای عده‌ای پرش ذهنی ایجاد می‌کند.
سبد خرید
فروشگاه
0 موارد محصول